Blog

Wpływ wizji celu zespołu na sukces firmy.

Jest to jeden z tych tematów, który uważam za kluczowy w analizowaniu osiągania przez zespoły celów organizacji. Sukces zespołu zależy nie tylko od jego ciężkiej pracy i efektywności. Mając jasne wartości i cele każdy zespół potrzebuje wizji, która nie tylko inspiruje ale zapewnia również przejrzystość dla kierunku i ukazuje wytyczne dotyczące procesu decyzyjnego. Ważnym krokiem jest stworzenie atrakcyjnej wizji zespołu, w której manager dzieli się z zespołem swoją wizją przyszłości (przyszłych działań). Umiejętność wyobrażenia sobie osiągnięcia celu przez każdego z osobna członka zespołu jest kluczem. W wizji każdy powinien poczuć się jak członek na tym samym pokładzie. Poszczególni członkowie zespołu powinni być w stanie wyobrazić sobie przyszłość i zobaczyć jaka jest ich rola w tworzeniu sukcesu i osiąganiu celu. Umiejętność wyobrażania sobie osiągnięcia celu jest związana z wiarą w jego osiągnięcie. Wpływa na postawę zespołu który odważniej podejmuje się wyzwań. W następnych krokach zespół powinien określić swoją strategię popartą wizją celu. Pomocna jest w tym otwarta dyskusja zespołu i burza mózgów: co stoi na przeszkodzie? co można zrobić jako zespół aby przeskoczyć do przodu w kierunku swojej wizji? jak utrzymać motywację? Działania te pomogą managerowi realizować jego wizję. Kolejnym krokiem jest zaangażowanie zespołu. Jeśli wizja dla zespołu jest prawdziwa (wiarygodna) zaangażowanie będzie na wysokim poziomie. Zadaniem managera jest utrzymanie motywacji poprzez weryfikację czy cały czas wizja „ żyje”. Dzięki coachingowi możemy pomagać managerom budować wizję i propagować ją wśród członków zespołu, pomagając w ten sposób zespołom rozwijać siebie i osiągać wyższe poziomy.

11 Apr 2016