Jak wpływa przywództwo na kulturę zespołu i jeszcze dalej

Bardzo często słyszy się o nieefektywnych lub nie zaangażowanych zespołach i analizuje się kompetencje pojedynczych członków, a jaki wpływ ma na to ich lider czy też bezpośredni przełożony ? W każdym udanym biznesie możemy znaleźć wielkiego przywódcę, dbającego o rozwój organizacji, który jednocześnie dba o rozwijanie, wzmacnianie i angażowanie pracowników. Tworzenie kultury zespołu nie należy do łatwych zadań. Przywódca/ manager zespołu powinien posiadać określone cechy, wśród których wymienić można autentyczność, dojrzałość emocjonalną, spójność, twórczość i silny charakter, który jest wynikiem doświadczeń życiowych. Lider, który chce mieć pozytywny wpływ w danym środowisku powinien silnie identyfikować się z kulturą którą chce prowadzić. Manager, który jest nierozerwalnie powiązany z kulturą firmy będzie najbardziej skuteczny. Pracownicy którzy widzą lidera okazującego swoje zaangażowanie w sukces organizacji mogą także poczuć jego pasję i energię, dzięki czemu taki styl może być naśladowany w całej firmie. Autentyczność lidera pokazuje jego pasję i zaangażowanie. Poczucie misji jest naturalne, dzięki czemu staje się zaraźliwe. Wizja lidera/ managera jest związana z misją, dzięki niej lider potrafi inspirować cały zespół. Pracownicy którzy mają poczucie uczestniczenia w misji firmy są bardziej wydajni, entuzjastyczni i lojalni. Menadżerowie mający poczucie celu który jest zgodny z wizją firmy tworzą siłę napędową. Czują się zobowiązani do głoszenia wartości organizacji które „spływają” do każdego członka zespołu. Poczucie wartości, identyfikacja z misją i celami firmy wpływa na zaangażowanie zespołu i każdego pracownika z osobna. Zaangażowany zespół wpływa na szereg czynników gwarantujących sukces, począwszy od poprawy jakości tworzenia produktów, zwiększania efektywności i pozyskania lojalnych klientów po zmniejszenie rotacji pracowników.

Pracownicy którzy widzą lidera okazującego swoje zaangażowanie w sukces organizacji mogą także poczuć jego pasję i energię, dzięki czemu taki styl może być naśladowany w całej firmie.

11 Apr 2016

Tagi