Logo BCC

Wydawcą witryny jest BCC INSTYTUT ROZWOJU Hanna Garbowska
kontakt@hannagarbowska.com

 

Witryna może w pewnych przypadkach gromadzić dane o użytkownikach. Szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych określa Polityka prywatności.

Treści i materiały zawarte na tej stronie są własnością BCC INSTYTUT ROZWOJU Hanna Garbowska z siedzibą w Gdyni. Wykorzystują one i zawierają wkład twórczy oraz elementy wiedzy, doświadczenia, know-how oraz tajemnicy firmy BCC INSTYTUT ROZWOJU, a przez to objęte są ochroną prawną, w tym na podstawie przepisów prawa autorskiego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Materiał udostępniony jest wyłącznie w celu zapoznania się z nim przez jego bezpośrednich adresatów. Jakiekolwiek inne jego wykorzystanie, w tym udostępnienie, upublicznienie, zwielokrotnienie lub dysponowanie lub wykorzystanie, tak w całości, jak i w częściach, bądź w postaci opracowań, bez uprzedniej, pisemnej zgody BCC INSTYTUT ROZWOJU Hanna Garbowska jest niedozwolone.

BCC

Instytut Rozwoju

Firma doradczo - szkoleniowa świadcząca usługi z zakresu: HR, biznes coaching, consulting, szkolenia.
Gdańsk | Gdynia | Sopot

© 2020 BCC Instytut Rozwoju

Social Media