Oferta rozwojowa
i szkoleniowa

Oferujemy doradztwo oraz szkolenia dla zespołów i osób indywidualnych.
Budujemy strategie, podnosimy efektywność, rozwijamy kreatywność i motywację.

Oferta rozwojowa i szkoleniowa

Oferujemy doradztwo oraz szkolenia dla zespołów i osób indywidualnych.
Budujemy strategie, podnosimy efektywność, rozwijamy kreatywność i motywację.

Oferta rozwojowa i szkoleniowa

Oferujemy doradztwo oraz szkolenia dla zespołów i osób indywidualnych.
Budujemy strategie, podnosimy efektywność, rozwijamy kreatywność i motywację.

Szkolenia

MindSonar®

Mentoring i coaching

Zwinna rekrutacja

Szkolenia – programy dla firm

Rozwijaj kompetencje przywódcze i kreatywność. Wykorzystaj skuteczny mindset sukcesu i osiągaj cele. Wzmacniaj motywację, buduj zaangażowanie, wykorzystuj różnorodność i podnoś efektywność swoich pracowników.

Programy szkoleniowe są zawsze dopasowane do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. Dbamy, aby efekty szkoleń były natychmiastowe i zorientowane na rezultaty.

Program zajęć może rozpoczynać się od budowania wizji, a na znajdowaniu konkretnych sposobów na realizację strategii i celów organizacji kończąc.
Jednym z kluczowych elementów który wyróżnia nasze warsztaty jest wieloaspektowe podejście do rozwoju obejmujące najskuteczniejsze metodologie szkoleń, coachingu i facylitacji. Przywiązujemy dużą uwagę do zmian postaw i skutecznego sposobu myślenia, które naszym zdaniem mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia trwałego sukcesu.

Warsztaty usprawniają komunikację, pomagają definiować i rozwijać mocne strony uczestników, podnosić ich efektywność czy budować w nich motywację do wydajniejszego działania

Zdecyduj, czego potrzebuje Twoja firma.
Napisz lub zadzwoń, aby ustalić zakres i termin warsztatów rozwojowych dla swoich pracowników.

Przykładowa tematyka realizowanych szkoleń przez BCC Instytut Rozwoju obejmuje min:

Rozwijanie kompetencji przywódczych:

– Przywództwo integralne

Kryteria Przywództwa i Style przywództwa

– Wdrażanie kultury organizacyjnej – Misja, wizja, wartości

– Budowanie i wdrażanie wizji rozwoju organizacji

– Zarządzanie różnorodnością w organizacji

Rola Lidera w zmianie i Efektywne Zarządzanie zmianą

– Budowanie siły i odporności psychicznej lidera

Mindset Sukcesu Lidera

Budowanie współpracy między działami w organizacji.

 

Rozwijanie kompetencji efektywnego menedżera:

– Budowanie relacji i efektywnej komunikacji

– Budowanie zespołów – Dream Team”

– Motywacja i motywowanie – budowanie zaangażowania pracowników.

– Delegowanie zadań i odpowiedzialności

– Zarządzanie sytuacyjne

– Feedback – konstruktywna Informacja zwrotna – droga do porozumienia

– Zarządzanie coachingowe/mentoringowe

Rozwijanie kompetencji sprzedaży eksperckiej:

– Ekspercka sprzedaż i negocjacje

– Zarządzanie sprzedażą

– Sprzedaż integralna – skuteczny mindset

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Czy chcesz zapewnić swojej organizacji inspirujący i merytoryczny Power Speach który przekształci mindset Twoich pracowników, wpłynie na rozwój i motywację wzmacniając efektywność pracowników i przyczyniając się budowy efektywnego i harmonijnego zespołu?

Wykorzystując wszechstronne doświadczenie, dostarczymy Ci kameralne i interaktywne przemówienia, które pobudzą myśli i motywują do działania. Przemówienia skierowane są do liderów oraz pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, aby wspólnie wpływać na rozwój i sukces firmy.

Główne tematy przemówień to:

Mindset sukcesu i szczęścia – Odkryj potencjał, który drzemie w Tobie i swoich pracownikach. Dowiedz się, jak zmienić swoje myślenie, by osiągnąć wyższe cele i prawdziwe spełnienie.

Przywództwo integralne – Dowiedz się, jak stać się autentycznym liderem, który wyznacza kierunek, inspiruje innych i tworzy pozytywną kulturę organizacyjną.

Współpraca i budowanie produktywnych zespołów – Poznaj kluczowe strategie, które pozwolą Ci skutecznie współpracować i zbudować silne, zaangażowane zespoły, które osiągają doskonałe wyniki.

Odporność psychiczna lidera – Zbuduj odporność psychiczną i naucz się radzić sobie z wyzwaniami stojącymi przed liderami w dynamicznym świecie biznesu.

Wartości jako kompas dla organizacji – Odkryj, jak wartości stanowią fundament dla organizacji i jak integrować je w codzienne działania, aby osiągnąć sukces głębiej związany z misją firmy.

Efektywna komunikacja – Poznaj kluczowe techniki komunikacyjne, które pozwolą Ci skutecznie komunikować się z innymi, zwiększać zrozumienie i eliminować bariery komunikacyjne.

Dopasowujemy nasze przemówienia do potrzeb Twojej organizacji, dostosowując długość, poziom zaawansowania oraz format do oczekiwań i zakresu tematycznego. Każde przemówienie jest dostosowywane indywidualnie, tak aby przyniosło maksymalną wartość dodaną dla Twojej firmy.

Skontaktuj się, razem ustalimy tematykę wystąpienia.

SZKOLENIA – PROGRAMY DLA FIRM

Rozwijaj kompetencje przywódcze i kreatywność. Wykorzystaj skuteczny mindset sukcesu i osiągaj cele. Wzmacniaj motywację, buduj zaangażowanie, wykorzystuj różnorodność i podnoś efektywność swoich pracowników.

Programy szkoleniowe są zawsze dopasowane do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. Dbamy, aby efekty szkoleń były natychmiastowe i zorientowane na rezultaty.

Program zajęć może rozpoczynać się od budowania wizji, a na znajdowaniu konkretnych sposobów na realizację strategii i celów organizacji kończąc.
Jednym z kluczowych elementów który wyróżnia nasze warsztaty jest wieloaspektowe podejście do rozwoju obejmujące najskuteczniejsze metodologie szkoleń, coachingu i facylitacji. Przywiązujemy dużą uwagę do zmian postaw i skutecznego sposobu myślenia, które naszym zdaniem mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia trwałego sukcesu.

 Warsztaty usprawniają komunikację, pomagają definiować i rozwijać mocne strony uczestników, podnosić ich efektywność czy budować w nich motywację do wydajniejszego działania

Zdecyduj, czego potrzebuje Twoja firma.
Napisz lub zadzwoń, aby ustalić zakres i termin warsztatów rozwojowych dla swoich pracowników.

Przykładowa tematyka realizowanych szkoleń przez BCC Instytut Rozwoju obejmuje min:

Rozwijanie kompetencji Przywódczych

– Przywództwo integralne

Kryteria Przywództwa i Style przywództwa

– Wdrażanie kultury organizacyjnej – Misja, wizja, wartości

– Budowanie i wdrażanie wizji rozwoju organizacji

– Zarządzanie różnorodnością w organizacji

Rola Lidera w zmianie i Efektywne Zarządzanie zmianą

– Budowanie siły i odporności psychicznej lidera

Mindset Sukcesu Lidera

Budowanie współpracy między działami w organizacji.

 

Rozwijanie kompetencji efektywnego menedżera

– Budowanie relacji i efektywnej komunikacji

– Budowanie zespołów – Dream Team”

– Motywacja i motywowanie – budowanie zaangażowania pracowników.

– Delegowanie zadań i odpowiedzialności

– Zarządzanie sytuacyjne

– Feedback – konstruktywna Informacja zwrotna – droga do porozumienia

– Zarządzanie coachingowe/mentoringowe

 

Rozwijanie kompetencji sprzedaży eksperckiej

– Ekspercka sprzedaż i negocjacje

– Zarządzanie sprzedażą

– Sprzedaż integralna – skuteczny mindset

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Czy chcesz zapewnić swojej organizacji inspirujący i merytoryczny Power Speach który przekształci mindset Twoich pracowników, wpłynie na rozwój i motywację wzmacniając efektywność pracowników i przyczyniając się budowy efektywnego i harmonijnego zespołu?

Wykorzystując wszechstronne doświadczenie, dostarczymy Ci kameralne i interaktywne przemówienia, które pobudzą myśli i motywują do działania. Przemówienia skierowane są do liderów oraz pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, aby wspólnie wpływać na rozwój i sukces firmy.

Główne tematy przemówień to:

Mindset sukcesu i szczęścia – Odkryj potencjał, który drzemie w Tobie i swoich pracownikach. Dowiedz się, jak zmienić swoje myślenie, by osiągnąć wyższe cele i prawdziwe spełnienie.

Przywództwo integralne – Dowiedz się, jak stać się autentycznym liderem, który wyznacza kierunek, inspiruje innych i tworzy pozytywną kulturę organizacyjną.

Współpraca i budowanie produktywnych zespołów – Poznaj kluczowe strategie, które pozwolą Ci skutecznie współpracować i zbudować silne, zaangażowane zespoły, które osiągają doskonałe wyniki.

Odporność psychiczna lidera – Zbuduj odporność psychiczną i naucz się radzić sobie z wyzwaniami stojącymi przed liderami w dynamicznym świecie biznesu.

Wartości jako kompas dla organizacji – Odkryj, jak wartości stanowią fundament dla organizacji i jak integrować je w codzienne działania, aby osiągnąć sukces głębiej związany z misją firmy.

Efektywna komunikacja – Poznaj kluczowe techniki komunikacyjne, które pozwolą Ci skutecznie komunikować się z innymi, zwiększać zrozumienie i eliminować bariery komunikacyjne.

Dopasowujemy nasze przemówienia do potrzeb Twojej organizacji, dostosowując długość, poziom zaawansowania oraz format do oczekiwań i zakresu tematycznego. Każde przemówienie jest dostosowywane indywidualnie, tak aby przyniosło maksymalną wartość dodaną dla Twojej firmy.

Skontaktuj się, razem ustalimy tematykę wystąpienia.

MindSonar®

Wykorzystaj pełen potencjał swoich pracowników.

Jak wykorzystanie pełnego potencjału pracowników wpłynęłoby na rozwój firmy? Liderzy lepiej kierowaliby zespołem, grupy sprawniej się komunikowały, a menagerowie działali efektywniej.

MindSonar® to narzędzie psychometryczne, które bada systemy wartości i sposoby myślenia ludzi w konkretnych sytuacjach. Skutecznie wspiera proces zmiany działań i zachowań, co pozwala na szybszy, sprawniejszy rozwój organizacji i realizację jej celów. Badanie pomaga zrozumieć min. język komunikacji” – zarówno własny, jak i innych osób, co umożliwia zwiększenie siły dotarcia przy przekazywaniu ważnych informacji czy idei. W efekcie liderzy mogą skuteczniej kierować zespołami, natomiast zespoły sprawniej realizować postawione przed nimi zadania.

MindSonar® pozwala na efektywniejszą współpracę w dobrej atmosferze: opartej na wzajemnym zrozumieniu, akceptacji i możliwościach, które wynikają z różnych sposobów myślenia.

Chcesz przeprowadzić badanie w swojej organizacji?

Wystarczy jedna wiadomość: kontakt@hannagarbowska.com

MindSonar®

Wykorzystaj pełen potencjał swoich pracowników.

Jak wykorzystanie pełnego potencjału pracowników wpłynęłoby na rozwój firmy? Liderzy lepiej kierowaliby zespołem, grupy sprawniej się komunikowały, a menagerowie działali efektywniej.

MindSonar® to narzędzie psychometryczne, które bada systemy wartości i sposoby myślenia ludzi w konkretnych sytuacjach. Skutecznie wspiera proces zmiany działań i zachowań, co pozwala na szybszy, sprawniejszy rozwój organizacji i realizację jej celów. Badanie pomaga zrozumieć min. język komunikacji” – zarówno własny, jak i innych osób, co umożliwia zwiększenie siły dotarcia przy przekazywaniu ważnych informacji czy idei. W efekcie liderzy mogą skuteczniej kierować zespołami, natomiast zespoły sprawniej realizować postawione przed nimi zadania.

MindSonar® pozwala na efektywniejszą współpracę w dobrej atmosferze: opartej na wzajemnym zrozumieniu, akceptacji i możliwościach, które wynikają z różnych sposobów myślenia.

Chcesz przeprowadzić badanie w swojej organizacji?

Wystarczy jedna wiadomość: kontakt@hannagarbowska.com

Mentoring i coaching

Korzystaj z eksperckiej wiedzy i biznesowego doświadczenia, by podnieść swoją efektywność działania.

Rozwijaj swoje kompetencje, osiągaj cele zawodowe i maksymalizuj wydajność codziennej pracy! Sesje mentoringowe i coachingowe są skierowane do managerów, liderów, dyrektorów oraz innych kluczowych pracowników organizacji.

Ich celem jest wsparcie osób, które mają znaczący wpływ na firmę i jej rozwój. Pomagają zyskać nową perspektywę na dany problem, zmienić sposób myślenia, kreować rozwiązania i pogłębiać wiedzę w konkretnych obszarach.

21 lat doświadczenia biznesowego i ekonomiczne wykształcenie w połączeniu z ciągłym rozwojem w zakresie consultingu oraz coachingu pozwalają mi kompleksowo wspierać moich podopiecznych w osiąganiu ich celów i podnoszeniu skuteczności działania.
Chcesz dowiedzieć się więcej, potrzebujesz konsultacji: skontaktuj się.

Mentoring i coaching

Korzystaj z eksperckiej wiedzy i biznesowego doświadczenia, by podnieść swoją efektywność działania.

Rozwijaj swoje kompetencje, osiągaj cele zawodowe i maksymalizuj wydajność codziennej pracy! Sesje mentoringowe i coachingowe są skierowane do managerów, liderów, dyrektorów oraz innych kluczowych pracowników organizacji.

Ich celem jest wsparcie osób, które mają znaczący wpływ na firmę i jej rozwój. Pomagają zyskać nową perspektywę na dany problem, zmienić sposób myślenia, kreować rozwiązania i pogłębiać wiedzę w konkretnych obszarach.

21 lat doświadczenia biznesowego i ekonomiczne wykształcenie w połączeniu z ciągłym rozwojem w zakresie consultingu oraz coachingu pozwalają mi kompleksowo wspierać moich podopiecznych w osiąganiu ich celów i podnoszeniu skuteczności działania.
Chcesz dowiedzieć się więcej, potrzebujesz konsultacji: skontaktuj się.

SZKOLENIA otwarte

AKADEMIA – EWOLUCJA PRZEDSIĘBIORCY SUKCESU

To program skierowany do przedsiębiorców, liderów, menedżerów pragnących osiągnąć wyjątkowy poziom sukcesu w swoim biznesie i życiu osobistym. Dzięki kompleksowej wiedzy, narzędziom i praktycznym umiejętnościom uczestnicy programu będą mogli przekształcać swoje cele w rzeczywistość oraz wykształcić trwałe nawyki oparte na mindset sukcesu.

 

Program EWOLICJA PRZEDSIĘBIORCY SUKCESU to klucz do nieograniczonego rozwoju biznesowego i osobistego.

4 potężne moduły wprowadzą Cię na drogę kreowania niezliczonych możliwości.

 

MODUŁ I. Wyznacz kierunek – Transformacja.

Osiągnij jasność celów i wyjątkową samoświadomość.

Odkryj swoje predyspozycje biznesowe i unikalne talenty.

Poznaj swoje kryteria wartości, sposób komunikacji, sposoby myślenia i działania. Dzięki pracy z profilem MindSonar osiągniesz niebywałą samoświadomość.

MINDSET Przedsiębiorcy sukcesu – transformacja.

 

MODUŁ II. Przywództwo

Autentyczne przywództwo przedsiębiorcy

Naucz się budować efektywne zespoły, zarządzać różnorodnością i budować kulturę współpracy w zespołach, społecznościach.

Doskonal zarządzanie integralne i sytuacyjne.

Rozwijaj siebie i innych korzystając z informacji zwrotnych.

Rozwijaj innych dzięki rozmowom coachingowym.

 

MODUŁ: III Resyliencja– elastyczność i adaptacja

Wzmacniaj poczucie wartości i pewności siebie

Buduj odporność psychiczną

„Przełączaj” swój sposób myślenia dla nowych perspektyw

Zrozum porażkę jako okazję do wzrostu.

 

MODUŁ IV. Wizja i strategia działania

Zdefiniuj swoją niszę i doskonałą ofertę

Zbuduj ekspercką markę osobistą

Opracuj model biznesowy i strategie marketingową

Buduj relacje

Negocjuj i sprzedawaj

Wprowadź nowe nawyki i konkretne działanie

Stań się liderem swojego biznesu.

Zapraszamy

AKADEMIA EWOLUJCA PRZEDSIĘBIORCY SUKCESU

to program składający się z 6 spotkań pracy w grupie po 4h.

Coaching/ mentoring indywidualny – 2X 90 min.

Test Mindsonar, grupowe spokania Mastermind – 4 spotkania po zakończeniu akademii.

Start 17 listopad 2023

 

Napisz i zarezerwuj swój udział .

SZKOLENIA OTWARTE

 

AKADEMIA – EWOLUCJA PRZEDSIĘBIORCY SUKCESU

 

To program skierowany do przedsiębiorców, liderów, menedżerów pragnących osiągnąć wyjątkowy poziom sukcesu w swoim biznesie i życiu osobistym. Dzięki kompleksowej wiedzy, narzędziom i praktycznym umiejętnościom uczestnicy programu będą mogli przekształcać swoje cele w rzeczywistość oraz wykształcić trwałe nawyki oparte na mindset sukcesu.

Program EWOLICJA PRZEDSIĘBIORCY SUKCESU to klucz do nieograniczonego rozwoju biznesowego i osobistego.

4 potężne moduły wprowadzą Cię na drogę kreowania niezliczonych możliwości.

MODUŁ I. Wyznacz kierunek – Transformacja.

Osiągnij jasność celów i wyjątkową samoświadomość.

Odkryj swoje predyspozycje biznesowe i unikalne talenty.

Poznaj swoje kryteria wartości, sposób komunikacji, sposoby myślenia i działania. Dzięki pracy z profilem MindSonar osiągniesz niebywałą samoświadomość.

MINDSET Przedsiębiorcy sukcesu – transformacja.

 

MODUŁ II. Przywództwo

Autentyczne przywództwo przedsiębiorcy

Naucz się budować efektywne zespoły, zarządzać różnorodnością i budować kulturę współpracy w zespołach, społecznościach.

Doskonal zarządzanie integralne i sytuacyjne.

Rozwijaj siebie i innych korzystając z informacji zwrotnych.

Rozwijaj innych dzięki rozmowom coachingowym.

 

MODUŁ: III Resyliencja– elastyczność i adaptacja

Wzmacniaj poczucie wartości i pewności siebie

Buduj odporność psychiczną

„Przełączaj” swój sposób myślenia dla nowych perspektyw

Zrozum porażkę jako okazję do wzrostu.

 

MODUŁ IV. Wizja i strategia działania

Zdefiniuj swoją niszę i doskonałą ofertę

Zbuduj ekspercką markę osobistą

Opracuj model biznesowy i strategie marketingową

Buduj relacje

Negocjuj i sprzedawaj

Wprowadź nowe nawyki i konkretne działanie

 

Stań się liderem swojego biznesu.

 

Zapraszamy

AKADEMIA EWOLUJCA PRZEDSIĘBIORCY SUKCESU

to program składający się z 6 spotkań pracy w grupie po 4h.

Coaching/ mentoring indywidualny – 2X 90 min.

Test Mindsonar, grupowe spokania Mastermind – 4 spotkania po zakończeniu akademii.

Start 17 listopad 2023

 

Napisz i zarezerwuj swój udział .

Potrzebujesz wyceny?

Skontaktuj się. Odpowiemy na każde zapytanie.

Potrzebujesz wyceny?

Skontaktuj się. Odpowiemy na każde zapytanie.

BCC

Instytut Rozwoju

Firma doradczo - szkoleniowa świadcząca usługi z zakresu: HR, biznes coaching, consulting, szkolenia.
Gdańsk | Gdynia | Sopot

© 2020 BCC Instytut Rozwoju

Social Media