Oferta rozwojowa
i szkoleniowa

Oferujemy doradztwo oraz szkolenia dla zespołów i osób indywidualnych.
Budujemy strategie, podnosimy efektywność, rozwijamy kreatywność i motywację.

Oferta rozwojowa i szkoleniowa

Oferujemy doradztwo oraz szkolenia dla zespołów i osób indywidualnych.
Budujemy strategie, podnosimy efektywność, rozwijamy kreatywność i motywację.

Oferta rozwojowa i szkoleniowa

Oferujemy doradztwo oraz szkolenia dla zespołów i osób indywidualnych.
Budujemy strategie, podnosimy efektywność, rozwijamy kreatywność i motywację.

Szkolenia

MindSonar®

Mentoring i coaching

Zwinna rekrutacja

Szkolenia

Rozwijaj kompetencje, kreatywność i motywację swoich pracowników.

Warsztaty rozwojowe nauczą Twoich pracowników samodzielnego rozwijania swoich kompetencji zawodowych i tworzenia rozwiązań pojawiających się problemów. Korzystając z przetestowanych technik, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia uczestników, pokażemy im, jak skutecznie dążyć do zwiększenia efektywności czy motywacji w pracy.
Program zajęć dostosowujemy do indywidualnych potrzeb danej firmy i grupy warsztatowej. Może rozpoczynać się od budowania wizji, a na znajdowaniu konkretnych sposobów na realizację strategii i celów organizacji kończąc.
Warsztaty usprawniają komunikację, pomagają definiować i rozwijać mocne strony uczestników, podnosić ich efektywność czy budować w nich motywację do wydajniejszego działania.

Zdecyduj, czego potrzebuje Twoja firma.
Napisz lub zadzwoń, aby ustalić zakres i termin warsztatów rozwojowych dla swoich pracowników.

Przykładowa tematyka realizowanych szkoleń przez BCC Instytut Rozwoju obejmuje min:
Kompetencje Przywódcze:

 • Świadome przywództwo – przywództwo integralne

 • Rozwój kompetencji przywódczych

 • Budowanie zespołów „Dream Team

 • Zarządzanie różnorodnością różnorodność – zasoby organizacji

 • Zarządzanie coachingowe

 • Coaching Zespołów

 • Motywacja i motywowanie w oparciu o wartości

 • Efektywna komunikacja w organizacji, w zespole

 • Budowanie strategii / wdrażanie wartości organizacji

Warsztaty szkoleniowe – podnoszące efektywność sprzedaży :

 • Zarządzanie sprzedażą

 • Sprzedaż ekspercka – B2B i B2C

 • Sprzedaż Integralna

 • Zwinny mindset w sprzedaży

Kompetencje rekrutera:

Szkolenia

Rozwijaj kompetencje, kreatywność i motywację swoich pracowników.

Warsztaty rozwojowe nauczą Twoich pracowników samodzielnego rozwijania swoich kompetencji zawodowych i tworzenia rozwiązań pojawiających się problemów. Korzystając z przetestowanych technik, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia uczestników, pokażemy im, jak skutecznie dążyć do zwiększenia efektywności czy motywacji w pracy.
Program zajęć dostosowujemy do indywidualnych potrzeb danej firmy i grupy warsztatowej. Może rozpoczynać się od budowania wizji, a na znajdowaniu konkretnych sposobów na realizację strategii i celów organizacji kończąc.
Warsztaty usprawniają komunikację, pomagają definiować i rozwijać mocne strony uczestników, podnosić ich efektywność czy budować w nich motywację do wydajniejszego działania.

Zdecyduj, czego potrzebuje Twoja firma.
Napisz lub zadzwoń, aby ustalić zakres i termin warsztatów rozwojowych dla swoich pracowników.

Przykładowa tematyka realizowanych szkoleń przez BCC Instytut Rozwoju obejmuje min:
Kompetencje Przywódcze:

 • Świadome przywództwo – przywództwo integralne

 • Rozwój kompetencji przywódczych

 • Budowanie zespołów „Dream Team

 • Zarządzanie różnorodnością różnorodność – zasoby organizacji

 • Zarządzanie coachingowe

 • Coaching Zespołów

 • Motywacja i motywowanie w oparciu o wartości

 • Efektywna komunikacja w organizacji, w zespole

 • Budowanie strategii / wdrażanie wartości organizacji

Warsztaty szkoleniowe – podnoszące efektywność sprzedaży :

 • Zarządzanie sprzedażą

 • Sprzedaż ekspercka – B2B i B2C

 • Sprzedaż Integralna

 • Zwinny mindset w sprzedaży

Kompetencje rekrutera:

MindSonar®

Wykorzystaj pełen potencjał swoich pracowników.

Jak wykorzystanie pełnego potencjału pracowników wpłynęłoby na rozwój firmy? Liderzy lepiej kierowaliby zespołem, grupy sprawniej się komunikowały, a menagerowie działali efektywniej.

MindSonar® to narzędzie psychometryczne, które bada systemy wartości i sposoby myślenia ludzi w konkretnych sytuacjach. Skutecznie wspiera proces zmiany działań i zachowań, co pozwala na szybszy, sprawniejszy rozwój organizacji i realizację jej celów. Badanie pomaga zrozumieć min. język komunikacji” – zarówno własny, jak i innych osób, co umożliwia zwiększenie siły dotarcia przy przekazywaniu ważnych informacji czy idei. W efekcie liderzy mogą skuteczniej kierować zespołami, natomiast zespoły sprawniej realizować postawione przed nimi zadania.

MindSonar® pozwala na efektywniejszą współpracę w dobrej atmosferze: opartej na wzajemnym zrozumieniu, akceptacji i możliwościach, które wynikają z różnych sposobów myślenia.

Chcesz przeprowadzić badanie w swojej organizacji?

Wystarczy jedna wiadomość: kontakt@hannagarbowska.com

MindSonar®

Wykorzystaj pełen potencjał swoich pracowników.

Jak wykorzystanie pełnego potencjału pracowników wpłynęłoby na rozwój firmy? Liderzy lepiej kierowaliby zespołem, grupy sprawniej się komunikowały, a menagerowie działali efektywniej.

MindSonar® to narzędzie psychometryczne, które bada systemy wartości i sposoby myślenia ludzi w konkretnych sytuacjach. Skutecznie wspiera proces zmiany działań i zachowań, co pozwala na szybszy, sprawniejszy rozwój organizacji i realizację jej celów. Badanie pomaga zrozumieć min. język komunikacji” – zarówno własny, jak i innych osób, co umożliwia zwiększenie siły dotarcia przy przekazywaniu ważnych informacji czy idei. W efekcie liderzy mogą skuteczniej kierować zespołami, natomiast zespoły sprawniej realizować postawione przed nimi zadania.

MindSonar® pozwala na efektywniejszą współpracę w dobrej atmosferze: opartej na wzajemnym zrozumieniu, akceptacji i możliwościach, które wynikają z różnych sposobów myślenia.

Chcesz przeprowadzić badanie w swojej organizacji?

Wystarczy jedna wiadomość: kontakt@hannagarbowska.com

Mentoring i coaching

Korzystaj z eksperckiej wiedzy i biznesowego doświadczenia, by podnieść swoją efektywność działania.

Rozwijaj swoje kompetencje, osiągaj cele zawodowe i maksymalizuj wydajność codziennej pracy! Sesje mentoringowe i coachingowe są skierowane do managerów, liderów, dyrektorów oraz innych kluczowych pracowników organizacji.

Ich celem jest wsparcie osób, które mają znaczący wpływ na firmę i jej rozwój. Pomagają zyskać nową perspektywę na dany problem, zmienić sposób myślenia, kreować rozwiązania i pogłębiać wiedzę w konkretnych obszarach.

21 lat doświadczenia biznesowego i ekonomiczne wykształcenie w połączeniu z ciągłym rozwojem w zakresie consultingu oraz coachingu pozwalają mi kompleksowo wspierać moich podopiecznych w osiąganiu ich celów i podnoszeniu skuteczności działania.
Chcesz dowiedzieć się więcej, potrzebujesz konsultacji: skontaktuj się.

Mentoring i coaching

Korzystaj z eksperckiej wiedzy i biznesowego doświadczenia, by podnieść swoją efektywność działania.

Rozwijaj swoje kompetencje, osiągaj cele zawodowe i maksymalizuj wydajność codziennej pracy! Sesje mentoringowe i coachingowe są skierowane do managerów, liderów, dyrektorów oraz innych kluczowych pracowników organizacji.

Ich celem jest wsparcie osób, które mają znaczący wpływ na firmę i jej rozwój. Pomagają zyskać nową perspektywę na dany problem, zmienić sposób myślenia, kreować rozwiązania i pogłębiać wiedzę w konkretnych obszarach.

21 lat doświadczenia biznesowego i ekonomiczne wykształcenie w połączeniu z ciągłym rozwojem w zakresie consultingu oraz coachingu pozwalają mi kompleksowo wspierać moich podopiecznych w osiąganiu ich celów i podnoszeniu skuteczności działania.
Chcesz dowiedzieć się więcej, potrzebujesz konsultacji: skontaktuj się.

Zwinna rekrutacja

Projekty szkoleniowe dla lepszej skuteczności w poszukiwaniu kandydatów.

Wyzwaniem dla osób rekrutujących jest pozyskanie do współpracy utalentowanych pracowników. Sytuacja na rynku pracy, oczekiwania i zachowania kandydatów zmieniają się dynamicznie. Na styku kontaktu kandydatów, rekruterów, działów HR powstaje wiele nieporozumień i frustracji. Wychodząc na przeciw zauważanych przez nas potrzeb opracowaliśmy program wspierania firm, a w nich menedżerów rekrutujących, HR i rekruterów.

Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy:

warto w Twojej organizacji wprowadzić większą zwinność projektów rekrutacyjnych?

zwiększenie efektywności rekrutera w Twojej organizacji jest istotne?

potrzebne są również narzędzia i kluczowe standardy wspierające procesy rekrutacji?

to odpowiedź znajdziesz przy naszej pomocy.

Przykładowy zakres naszego wsparcia w zakresie zwiększania efektywności procesów rekrutacyjnych obejmuje:

1. Rozwój kompetencji i nabycie odpowiednich postaw służących efektywności osób odpowiedzialnych za proces rekrutacji.
Poznanie doświadczenia kandydata.

2. Wyposażenie w odpowiednie narzędzia i umiejętności począwszy od audytu widzianego oczami kandydata.
Stworzenie efektywnego Employer Brandingu opartego na doświadczeniu kandydata.

3. Wsparcie w wypracowaniu programu EB spójnego ze strategią i wartościami firmy. Zastosowanie metod pracy z doświadczeniem kandydata przez stworzenie profilu idealnego kandydata, budowania świadomości brandu pracodawcy i pracy nad czynnikami mającymi wpływ na decyzje kandydata.
Twoja firma planuje nowe rekrutacje?
Skontaktuj się, razem możemy szybciej wprowadzić efektywne rozwiązania.

Zwinna rekrutacja

Projekty szkoleniowe dla lepszej skuteczności w poszukiwaniu kandydatów.

Wyzwaniem dla osób rekrutujących jest pozyskanie do współpracy utalentowanych pracowników. Sytuacja na rynku pracy, oczekiwania i zachowania kandydatów zmieniają się dynamicznie. Na styku kontaktu kandydatów, rekruterów, działów HR powstaje wiele nieporozumień i frustracji. Wychodząc na przeciw zauważanych przez nas potrzeb opracowaliśmy program wspierania firm, a w nich menedżerów rekrutujących, HR i rekruterów.

Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy:

warto w Twojej organizacji wprowadzić większą zwinność projektów rekrutacyjnych?

zwiększenie efektywności rekrutera w Twojej organizacji jest istotne?

potrzebne są również narzędzia i kluczowe standardy wspierające procesy rekrutacji?

to odpowiedź znajdziesz przy naszej pomocy.

Przykładowy zakres naszego wsparcia w zakresie zwiększania efektywności procesów rekrutacyjnych obejmuje:

1. Rozwój kompetencji i nabycie odpowiednich postaw służących efektywności osób odpowiedzialnych za proces rekrutacji.
Poznanie doświadczenia kandydata.

2. Wyposażenie w odpowiednie narzędzia i umiejętności począwszy od audytu widzianego oczami kandydata.
Stworzenie efektywnego Employer Brandingu opartego na doświadczeniu kandydata.

3. Wsparcie w wypracowaniu programu EB spójnego ze strategią i wartościami firmy. Zastosowanie metod pracy z doświadczeniem kandydata przez stworzenie profilu idealnego kandydata, budowania świadomości brandu pracodawcy i pracy nad czynnikami mającymi wpływ na decyzje kandydata.
Twoja firma planuje nowe rekrutacje?
Skontaktuj się, razem możemy szybciej wprowadzić efektywne rozwiązania.

Potrzebujesz wyceny?

Skontaktuj się. Odpowiemy na każde zapytanie.

Potrzebujesz wyceny?

Skontaktuj się. Odpowiemy na każde zapytanie.

BCC

Instytut Rozwoju

Firma doradczo - szkoleniowa świadcząca usługi z zakresu: HR, biznes coaching, consulting, szkolenia.
Gdańsk | Gdynia | Sopot

© 2020 BCC Instytut Rozwoju

Social Media