Rozwijanie potencjału ludzkiego,
odkrywanie możliwości
– to moja pasja.

Sukces organizacji definiują jej pracownicy,
sukces biznesu może służyć życiu.

Rozwijanie potencjału ludzkiego,
odkrywanie możliwości
– to moja pasja.

Sukces organizacji definiują jej pracownicy,
sukces biznesu może służyć życiu.

O mnie

Nazywam się Hanna Garbowska i w ramach BCC Instytut Rozwoju skutecznie pomagam organizacjom podnosić efektywność działania.

Specjalizuję się w projektowaniu i przeprowadzaniu skrojonych na miarę danej firmy programów rozwojowych – dla zespołów oraz ich liderów. Korzystając z 17 lat doświadczenia menadżerskiego i praktycznej wiedzy pokazuję, jak czerpać korzyści z różnorodności, wpływać na zaangażowanie czy tworzyć rozwiązania, które pomagają realizować strategie biznesowe. Wspieram firmy w budowaniu zaangażowanych, kreatywnych i skutecznych zespołów, a następnie ciągłym podnoszeniu ich kompetencji.

Sukces organizacji definiują jej pracownicy – ich potencjał, wiara we własne możliwości, ale także wsparcie, jakie otrzymują. Dlatego wraz z partnerami biznesowymi współtworzę projekty skierowane do biznesu, instytucji i inicjatyw społecznych, które koncentrują się na kreowaniu skutecznych postaw w poszczególnych obszarach.

poznajmy się lepiej

Jako właściciel firmy BCC instytut Rozwoju tworzę i prowadzę programy rozwojowe zapewniające podejście wielopoziomowe. Posiadam ponad 21 lat doświadczenia biznesowego, w tym 17 lat doświadczenia menedżerskiego w międzynarodowych i krajowych organizacjach na rynku polskim i 3 letnim w Wielkiej Brytanii. Jako liderka/menedżer sprawdzałam się w wielu obszarach organizacji mi.n sprzedaży, marketingu, szkoleniach, dziale operacyjnym, a także rekrutacjach i zarządzaniu talentami (talent management). Będąc praktykiem, dzielę się wiedzą i wspieram rozwój tworząc i prowadząc programy rozwojowe obejmujące m.in tematykę: przywództwa, budowania strategii, rozwijania kompetencji, budowania efektywnych zespołów oraz podnoszenia ich efektywności, rekrutacji, komunikacji i sprzedaży eksperckiej B2B /B2C.

O mnie

Nazywam się Hanna Garbowska i w ramach BCC Instytut Rozwoju skutecznie pomagam organizacjom podnosić efektywność działania.

Specjalizuję się w projektowaniu i przeprowadzaniu skrojonych na miarę danej firmy programów rozwojowych – dla zespołów oraz ich liderów. Korzystając z 17 lat doświadczenia menadżerskiego i praktycznej wiedzy pokazuję, jak czerpać korzyści z różnorodności, wpływać na zaangażowanie czy tworzyć rozwiązania, które pomagają realizować strategie biznesowe. Wspieram firmy w budowaniu zaangażowanych, kreatywnych i skutecznych zespołów, a następnie ciągłym podnoszeniu ich kompetencji.

Sukces organizacji definiują jej pracownicy – ich potencjał, wiara we własne możliwości, ale także wsparcie, jakie otrzymują. Dlatego wraz z partnerami biznesowymi współtworzę projekty skierowane do biznesu, instytucji i inicjatyw społecznych, które koncentrują się na kreowaniu skutecznych postaw w poszczególnych obszarach.

poznajmy się lepiej

Jako właściciel firmy BCC instytut Rozwoju tworzę i prowadzę programy rozwojowe zapewniające podejście wielopoziomowe. Posiadam ponad 21 lat doświadczenia biznesowego, w tym 17 lat doświadczenia menedżerskiego w międzynarodowych i krajowych organizacjach na rynku polskim i 3 letnim w Wielkiej Brytanii. Jako liderka/menedżer sprawdzałam się w wielu obszarach organizacji mi.n sprzedaży, marketingu, szkoleniach, dziale operacyjnym, a także rekrutacjach i zarządzaniu talentami (talent management). Będąc praktykiem, dzielę się wiedzą i wspieram rozwój tworząc i prowadząc programy rozwojowe obejmujące m.in tematykę: przywództwa, budowania strategii, rozwijania kompetencji, budowania efektywnych zespołów oraz podnoszenia ich efektywności, rekrutacji, komunikacji i sprzedaży eksperckiej B2B /B2C.

Referencje

Referencje

Cieszymy się, że możemy podzielić się z Tobą pozytywną opinią naszych Klientów.
Ty również możesz zwiększyć efektywność w swojej firmie.

Cieszymy się, że możemy podzielić się z Tobą pozytywną opinią naszych Klientów.
Ty również możesz zwiększyć efektywność w swojej firmie.

"Rozwój potencjału pracowników Sopot Mariott Resort & Spa jest jednym z kluczowych czynników sukcesu. Mając na uwadze ciągłą potrzebę doskonalenia kompetencji a także wyzwania stojące przed organizacją, od października 2018 do chwili obecnej (luty 2020) korzystamy z kompleksowych programów rozwojowych prowadzonych przez Panią Hannę Garbowską. Dotychczas w programie uczestniczyli: Kadra Zarządzająca, Kadra Menedżerska, Kadra działu sprzedaży i marketingu oraz Kadra pracowników i terapeutów SPA. Przeprowadzone programy rozwojowe zawierały; cykle szkoleń podnoszących kompetencje i efektywność, zarówno w aspekcie indywidualnym jak i zespołowym, warsztaty rozwojowe z użyciem narzędzia psychometrycznego MindSonar®, programy rozwojowe indywidualne, coaching i mentoring. Pani Hanna zaimplementowała wielopoziomowe podejście, dzięki któremu wszyscy uczestnicy równolegle rozwijali kompetencje i wprowadzali zmiany, zwiększając efektywność własną i zespołów. Współpraca dotyczyła szerokiego zakresu, począwszy od rozwinięcia kompetencji przywódczych, zbudowania efektywnych zespołów, wyłonienia i wdrożenia wartości organizacji po doskonalenie profesjonalnej obsługi gościa i rozwijanie kompetencji sprzedaży eksperckiej. Podczas dotychczasowej współpracy pani Hanna wykazała się zarówno wiedzą merytoryczną jak i dużym doświadczeniem zarówno w pracy z kadrą zarządzającą, zespołami jak i w indywidualnym podejściu do potrzeb poszczególnych uczestników. Rekomendujemy Panią Hannę Garbowską, mając na uwadze profesjonalizm oraz bardzo indywidualne podejście, które uwzględnia nasze sprecyzowane potrzeby i gwarantuje efekty. Działania podejmowane przez Panią Hannę wspierają procesy usprawniające komunikację, współpracę, oraz budują zaangażowanie pracowników, co w efekcie przekłada się na wyniki organizacji i obsługę na najwyższym poziomie naszego zadowolonego Gościa. Na szczególne uznanie zasługuje także forma współpracy z panią Hanną pozwalająca uczestnikom programu angażować się w samodzielne kreowanie rozwiązania, a także stałe wsparcie zarówno podczas prowadzonych projektów jak i po ich zakończeniu."

Beata Piosik
General Manager

" W styczniu 2018r. uczestniczyłam w warsztatach prowadzonych przez Panią Hannę Garbowską w ramach cyklu szkoleń dla kadry menadżerskiej JBS Sp. J. Były to kolejne warsztaty organizowane przez firmę dla pracowników. Tym razem bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie zarówno formą, jak i panującą na nich atmosferą. Pani Hanna Garbowska to zarówno pełna uroku osobistego, jak i profesjonalizmu osoba. Jako prowadząca wykazała się nie tylko wiedzą merytoryczną i znajomością tematu, ale przede wszystkim dużymi umiejętnościami interpersonalnymi. Prowadzone przez nią warsztaty pozwalały na nowe, świeże spojrzenie na wiele kwestii związanych z zarządzaniem podległym zespołem. Stworzona podczas zajęć atmosfera dawała poczucie bezpieczeństwa i niwelowała obawy przed dzieleniem się trudnymi doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami szkolenia. Bardzo cenię Panią Hannę Garbowską za profesjonalne zachowanie podczas zajęć, podejście do uczestników szkolenia, sposób prowadzenia zajęć oraz pomoc, na którą można liczyć po zakończonych zajęciach. Z całą przyjemnością rekomenduję Panią Hanię jako coacha, trenera i mentora."

Alicja Zachryczek
Kierownik Działu Handlowego

"Miałem dużą przyjemność współpracy z Hanią Garbowską, która zaproponowała mi wzięcie udziału w badaniu z wykorzystaniem narzędzia MindSonar®, a następnie udzieliła mi informacji zwrotnej na temat uzyskanych wyników. Hania jest profesjonalistką. W trakcie sesji udzieliła mi wszelkich instrukcji. Gdy rozmawialiśmy o moich wynikach słuchała wnikliwie i zadawała pytania, które pomagały mi lepiej zrozumieć moją osobowość, preferowany system wartości oraz wypracować przydatne wnioski. Chcę podkreślić, że wykonywałem wiele testów, kwestionariuszy i profili. Jednak sesja z Hanią była wyjątkowa i zaowocowała istotnymi zmianami w moim życiu zawodowym i osobistym. Pierwszą z nich była decyzja o przejęciu udziałów w spółce oraz wprowadzenie zmian w sposobie zarządzania firmą. Zmian, które były spójne z wnioskami płynącymi z naszej rozmowy. Drugą poważną zmianą jest uruchomienie przeze mnie społecznej inicjatywy o zasięgu lokalnym #PełnosprawneSzczytno, która ma wspierać niepełnosprawnych i starszych mieszkańców miasta, w którym na co dzień żyję. Gorąco polecam Hanię jako profesjonalistkę – konsultantkę, która pomaga odkryć to co ważne i wypracować skuteczny plan realizacji celów. "

Wiktor Wołoszko
Właściciel GrowlnGame Sp. Z o.o.

"W styczniu 2019 Pani Hanna aktywnie uczestniczyła w procesie wdrożenia naszej nowej strategii dla rynku polskiego. Hanna współorganizowała warsztaty implementacyjne dzięki, którym zespół kierowniczy zaangażował się głęboko w proces zmian. Warsztaty pozwoliły uczestnikom dotrzeć do insightów stojących za korporacyjnymi wartościami i stworzyć z nich agentów zmiany. To był kluczowy moment dla tego złożonego procesu. Efekt to modelowo wdrożona strategia i nagroda dla najlepszej implementacji w EMEA."

Karol Dziarnowski
Prezes Zarządu

"W ramach rozwoju kompetencji oraz budowania wspólnych strategii opartych na wartościach i współpracy - budowania zespołu, kadra zarządzająca oraz kadra menedżerów Hotel Sofitel Grand Sopot, uczestniczyła w programie rozwojowym przeprowadzonym przez p.Hannę Garbowską BCC Instytut Rozwoju. Program zawierający warsztaty szkoleniowe, poprzedzone indywidualnymi spotkaniami przeprowadzony został na przełomie 12/2019 - 02/2020. Otwarta komunikacja, współpraca i zaangażowanie w środowisku w którym istnieje zaufanie to istotne obszary, w których wszyscy uczestnicy budowali świadomość i podnosili efektywność. Zdobyta wiedza i bardzo angażująca uczestników forma warsztatów, skłaniała do dyskusji, lepszego wzajemnego zrozumienia i szukania nowych rozwiązań. Obecnie korzystamy ze zdobytej wiedzy współtworząc organizację, lepiej komunikując się, dbając o zaufanie i wzajemne relacje. Rekomendujemy współpracę z Panią Hanną mając na uwadze bardzo precyzyjne uwzględnienie indywidualnych potrzeb, zespołu i organizacji, wiedzę, profesjonalizm i gwarantowane efekty."

Joanna Kaszubowska
Dyrektor

" Pani Hanna Garbowska w 2018 roku dla pracowników sieci sprzedaży spółek JBS Optima oraz JBS Sp. J., wiodących marek na rynku kosmetyków fryzjerskich Goldwell i Maroccanoil oraz kadry menedżerskiej oraz Zarządu spółek, przeprowadziła działania konsatlingowo - doradcze oraz cykl warsztatów z wykorzystaniem narzędzi MindSonar. Wykazała się pełnym profesjonalizmem prowadząc warsztaty z zaangażowaniem, wykorzystaniem wielu metod i narzędzi. Przy tworzeniu zakresu szkolenia uwzględniła charakter pracy sieci sprzedaży, specyfikę rynku fryzjerskiego, a przede wszystkim naszych potrzeb w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników i kadry menadżerskiej. Prowadzone przez Panią Hannę szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników i kadrę menadżerską zarówno pod względem merytorycznym, jak i sposobu prowadzeni . Jej zaangażowanie, gotowość do pomocy po szkoleniach dawały gwarancję utrwalenia efektów osiągniętych podczas szkoleń. Z całą przyjemnością rekomenduję Panią Hannę Garbowską jako profesjonalnego trenera biznesu, coacha i mentora."

Wojciech Klimkiewicz
Dyrektor Handlowy

Moje certyfikaty

moje certyfikaty

Certyfikat International Federation Polska jest organizacją non profit, którą współtworzą osoby indywidualne prowadzące praktykę coachingową. Działania ICF poświęcone są rozwijaniu profesji coachingowej poprzez określenie standardów kompetecyjnych i etycznych.

Więcej informacji, opinii i porad

Więcej informacji, opinii i porad

Znajdziesz na naszym Facebooku oraz Blogu

Znajdziesz na naszym Facebooku oraz Blogu.

Facebook

BLOG

Hanna Barbowska właściciel firmy BCC

Chcesz zamówić szkolenie?

Skontaktuj się. Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie.

Chcesz zamówić szkolenie?

Skontaktuj się. Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie.

BCC

Instytut Rozwoju

Firma doradczo - szkoleniowa świadcząca usługi z zakresu: HR, biznes coaching, consulting, szkolenia.
Gdańsk | Gdynia | Sopot

© 2020 BCC Instytut Rozwoju

Social Media