Jak angażować integrując różnorodność?

W dzisiejszych czasach często mówi się o korzyściach jakie dają różnorodne zespoły w organizacjach.
Różnorodność dotyczy nie tylko różnic kulturowych i pokoleniowych. Różnorodne motywacje człowieka, ich style myślenia i działania powodują, że każdy jest inny.
To jak myślimy i działamy ma wpływ zarówno na efektywność, wyniki, jakość pracy jak i na komunikację i relacje.
Zrozumienie tego jak myślą inni, co na to wpływa i przede wszystkim zrozumienie jak Ty jako Lider myślisz oraz co na to wpływa jest kluczem do akceptacji różnorodności. 

Jeśli chcesz skutecznie przewodzić zespołem zadam Ci kilka pytań:

Czy dostrzegasz korzyści w różnorodnych zespołach? 

Czy postrzegasz je jako zasoby, które mogą służyć organizacji? 

Czy akceptujesz różnice czy też próbujesz wszystkich dopasować do siebie?

Akceptacja i zrozumienie przez lidera jego różnorodnego zespołu jest kluczowa zarówno w procesie budowania zespołu jak i budowaniu jego efektywności.
Dopasowywanie wszystkich do siebie wywołuje frustrację części osób, poza tym jest to strata czasu, która może być lepiej wykorzystana do zwiększenia efektywności zespołu i lepszych wyników.  

Akceptacja różnorodności wpływa na samopoczucie członków zespołu, budowanie zaufania, motywację, efektywność i innowacyjne wyniki. Udrażnia też przepływ komunikacji, sprawia że członkowie zespołu chcą utożsamiać się z celami i wizją lidera. Ludzie którzy czują się akceptowani, znający swoje mocne strony oraz mocne strony innych członków zespołu, wynikające ze sposobów myślenia chętniej uczą się od siebie nawzajem, inspirują się i kreują nowe rozwiązania.

Zaczynając od lepszego poznania siebie, swoich systemów wartości, motywacji, programów działania (czyli jak myślisz?) lepiej zrozumiesz powody swojego działania i będziesz mógł szybciej wpływać na zmiany. Kreując i dostrzegając nowe możliwości dzięki integracji różnorodności możesz osiągać o wiele więcej.

W trakcie moich doświadczeń zawodowych budując zespoły, intuicyjnie dbałam o ich różnorodność, która przynosiła bardzo wymierne korzyści i zadowolenie wszystkich. Następnie szukałam potwierdzenia, że to ma sens, aby móc odnaleźć możliwości wspierania tych, którzy także chcą z różnorodności czerpać

Dzisiaj w mojej pracy korzystam z metod, które otwierają nowe możliwości, pozwalają poznać motywacje i lepiej rozumieć innych zwiększając efektywność w wielu wymiarach.

Jeśli integrowanie różnorodności jest dla Ciebie ważne i potrzebujesz wsparcia, napisz: kontak@hannagarbowska.com