Szanse w świecie VUCA

Szanse w świecie VUCA

W zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym świecie (VUCA – Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) kluczowa jest umiejętność wglądu, budowania świadomości i nastawienie na generowanie świadomej zmiany i rozwój.
Możesz dziś zastanawiać się jak zatrzymać to co jest lub jak powrócić do tego co było. Możesz  także zupełnie odmiennie zacząć to czego jeszcze nie było, dostrzegając nowe możliwości i kreując nowe rozwiązania.

W szybko zmieniającym się otoczeniu, dostrzegamy wiele wyzwań, które często definiowane są jako problem obecnej sytuacji.Tymczasem sposób w jaki postrzegamy daną sytuację i wydarzenia  jest kluczowy w przekształcaniu trudności w wyzwanie i rozwój, aby odnaleźć nowe możliwości.
Nastawienie na rozwój i kreowanie rozwiązań, wymaga od nas elastycznego – „zwinnego” myślenia, aby pobudzać kreatywność i odnajdywać możliwości.
Konieczne jest bardziej wnikliwe poszukanie odpowiedzi na szereg pytań dotyczących zarówno obecnej sytuacji, jak i własnej postawy wobec zachodzącej zmiany.

Przyjęcie postawy obserwatora, który przygląda się zmianom, ma wgląd w swoje emocje, w to jak reaguje na daą sytuację, jak o niej myśli:Co dostrzegam i co jest ważne?

  • Jakie mam przekonania o danej sytuacji?
  • Jak interpretuję dana sytuację?
  • Jakie fakty dostrzegam i dlaczego?
  • Jakie działania podejmuję w takiej sytuacji?
  • Jakie możliwe są inne działania?

Otwartość na wprowadzanie zmian i własny rozwój otwiera drzwi do kreowania nowych postaw i odnajdywania skutecznych dla rozwoju (potencjału ludzkiego, organizacji, biznesu) rozwiązań.
Być może to czego trzymasz się „kurczowo” także wymaga zmiany?

To jak myślisz (Twoje sposoby myślenia) wpływa na Twoje działanie, dlatego szczere odpowiedzi na kluczowe pytania pomogą Tobie przejść do trafnego działania.
Wprowadzając zmiany w organizacjach, budując wizje i strategie, zadbaj na początku o to aby zrozumieć siebie: jakimi kryteriami kierujesz się w obecnej sytuacji, co wpływa na Twoje działanie i komunikację.
W następnym etapie staraj się zrozumieć innych, jaka jest „mapa” myślenia i postrzegania danej sytuacji innych osób uczestniczących w procesach zmiany, czym się kierują co jest dla nich ważne?
Otwarta na innych, kreująca postawa otwiera nowe możliwości i jest także inspiracją. Zatem, korzystaj  ze zmiany i odkrywaj szanse które przed Tobą stoją.

Jeśli potrzebujesz w tym zakresie wsparcia, napisz:
kontak@hannagarbowska.com