Wyższa efektywność zespołu w 3 krokach

O efektywności dużo mówi się w kontekście liczb, wyników i ukończonych zadań. Natomiast ja poruszę ten temat w aspekcie tych, którzy owe wyniki generują – czyli ludzi w zespołach.

Budowanie wizji to jeden z tematów, który uważam za mający kluczowy wpływ na osiąganie przez zespoły celów organizacji. Długoterminowa, efektywna praca ma swoje źródło w motywacji – jasnych wartościach i wizji, która inspiruje do działania.

Stworzenie atrakcyjnego obrazu przyszłości, z którą każdy członek zespołu się utożsamia i w której odgrywa ważną rolę, to fundament dalszej motywacji.

Jak więc skutecznie zbudować i przekazać wizję? Już wyjaśniam – w 3 krokach.

Krok 1: jesteś liderem? Zdefiniuj, jak utożsamiasz się z wizją celu.

Jednym z najważniejszych zadań lidera jest inspiracja, która prowadzi do działania. Jeżeli więc chcesz skutecznie motywować swój zespół, pierwszym krokiem będzie znalezienie szczerych odpowiedzi na kilka pytań:

Czy potrafisz wyobrazić sobie żywy obraz osiągania zamierzonego celu?

Czy potrafisz z pasją i zaangażowaniem opowiedzieć o nim własnymi słowami?

Czy w przypadku negatywnych uczuć lub wątpliwości potrafisz wykreować pozytywne przekonania?

Czy czujesz się w pełni odpowiedzialny za realizację wizji?

Jaką postawę przyjmujesz, myśląc o celu?

Jaką postawę prezentujesz swoim zachowaniem?

Umiejętność wyobrażenia osiągania celu jest bezpośrednio skorelowana z jego rzeczywistą realizacją. Pozytywne myślenie oddziałuje na podświadomość i wpływa zarówno na postawę lidera, jak i zespołu, który mierzy się z zadaniem. Buduje w ludziach umiejętność szukania rozwiązań oraz spoglądania na problemy jak na wyzwania, nie przeszkody.

Krok 2: empatyczne podejście – poznaj, jakimi kryteriami kierujesz się Ty i członkowie Twojego zespołu.

Od wielu lat pracuję z firmami nad zaangażowaniem pracowników i czynnikami, które pomagają im osiągać cele biznesowe. Po pewnym czasie zauważyłam, jak znaczącą rolę odgrywa właściwe zdefiniowanie kryteriów, którymi kierują się ludzie w zespołach. Poznanie, co jest ważne zarówno dla Ciebie jako lidera, jak i kręgu osób, na które wpływasz to podstawa efektywnego działania. Kluczowe jest zrozumienie i zaakceptowanie różnic oraz dostosowanie komunikacji w przekazie wizji.

Ta konieczność szczególnie uwidacznia się, gdy pracuję z różnymi pokoleniowo zespołami. Bardzo pomocne w budowaniu świadomości na temat własnej roli w tworzeniu sukcesu i osiąganiu celu są badania psychometryczne, które pozwalają na kompleksowe ujęcie różnic. W swoich projektach korzystam z badań MindSonar® – mierzą one systemy wartości oraz sposoby działania w konkretnych sytuacjach. Np: „Ja, kiedy pełnię rolę lidera zespołu”, „Ja, w pracy…”, „Ja ,kiedy osiągam wyniki..”‚ „Ja, w relacji z Klientem..” itd. Badania te nie mówią jaki jesteś, ukazują one jak myślisz, co wpływa na Twoją motywację i jaki to ma wpływ na Twoje działanie. Pomaga zrozumieć siebie i innych aby następnie móc „wyjść z pudełka” i wprowadzać zmiany.

Krok 3: zaangażowanie zespołu – jedna załoga spoglądająca w tym samym kierunku.

Wizja celu stanie się dla zespołu motywacją do efektywnego działania, jeżeli ich sobą zaangażuje. Należy więc wspólnie zastanowić się, jak jako zespół można zrobić kolejny krok w kierunku wizji. Z jakimi problemami należy sobie poradzić w pierwszej kolejności? Jak wpłynie to na następne działania?

Porozmawiaj z zespołem, co w drodze do realizacji celu wnosi każdy członek. Co w wizji go motywuje? Jeżeli wizja celu jest dla zespołu wiarygodna i rodzi w nim chęć realizacji, zaangażowanie członków będzie na wysokim poziomie.

Utrzymanie motywacji to nadrzędne zadanie lidera. Regularnie weryfikuj, czy wizja „żyje” w członkach Twojego zespołu. Świadomość własnej oraz ich postawy będzie niezwykle ważna podczas realizacji założeń.

Znasz już 3 kroki w kierunku jednego celu – efektywnego działania zespołu. Podzieliłam się z Tobą sposobem, który wielokrotnie i skutecznie wykorzystywałam w organizacjach o różnorodnych profilach. Teraz Twoja kolej – zastosuj go w swoim zespole!

Jeśli potrzebujesz w tym zakresie wsparcia napisz: kontak@hannagarbowska.com