Blog

Wpływ wizji celu zespołu na sukces firmy.

Jest to jeden z tych tematów, który uważam za kluczowy w analizowaniu osiągania przez zespoły celów organizacji. Sukces zespołu zależy nie tylko od jego ciężkiej pracy i efektywności. Mając jasne wartości i cele każdy zespół potrzebuje wizji, która nie tylko inspiruje ale zapewnia również przejrzystość dla kierunku i ukazuje wytyczne dotyczące procesu decyzyjnego. Ważnym krokiem jest stworzenie atrakcyjnej wizji zespołu, w której manager dzieli się z zespołem swoją wizją przyszłości (przyszłych działań). Umiejętność wyobrażenia sobie osiągnięcia celu przez każdego z osobna członka zespołu jest kluczem. W wizji każdy powinien poczuć się jak członek na tym samym pokładzie. Poszczególni członkowie zespołu powinni być w stanie wyobrazić sobie przyszłość i zobaczyć jaka jest ich rola w tworzeniu sukcesu i osiąganiu celu. Umiejętność wyobrażania sobie osiągnięcia celu jest związana z wiarą w jego osiągnięcie. Wpływa na postawę zespołu który odważniej podejmuje się wyzwań. W następnych krokach zespół powinien określić swoją strategię popartą wizją celu. Pomocna jest w tym otwarta dyskusja zespołu i burza mózgów: co stoi na przeszkodzie? co można zrobić jako zespół aby przeskoczyć do przodu w kierunku swojej wizji? jak utrzymać motywację? Działania te pomogą managerowi realizować jego wizję. Kolejnym krokiem jest zaangażowanie zespołu. Jeśli wizja dla zespołu jest prawdziwa (wiarygodna) zaangażowanie będzie na wysokim poziomie. Zadaniem managera jest utrzymanie motywacji poprzez weryfikację czy cały czas wizja „ żyje”. Dzięki coachingowi możemy pomagać managerom budować wizję i propagować ją wśród członków zespołu, pomagając w ten sposób zespołom rozwijać siebie i osiągać wyższe poziomy.

11 Apr 2016

Jak wpływa przywództwo na kulturę zespołu i jeszcze dalej

Bardzo często słyszy się o nieefektywnych lub nie zaangażowanych zespołach i analizuje się kompetencje pojedynczych członków, a jaki wpływ ma na to ich lider czy też bezpośredni przełożony ? W każdym udanym biznesie możemy znaleźć wielkiego przywódcę, dbającego o rozwój organizacji, który jednocześnie dba o rozwijanie, wzmacnianie i angażowanie pracowników. Tworzenie kultury zespołu nie należy do łatwych zadań. Przywódca/ manager zespołu powinien posiadać określone cechy, wśród których wymienić można autentyczność, dojrzałość emocjonalną, spójność, twórczość i silny charakter, który jest wynikiem doświadczeń życiowych. Lider, który chce mieć pozytywny wpływ w danym środowisku powinien silnie identyfikować się z kulturą którą chce prowadzić. Manager, który jest nierozerwalnie powiązany z kulturą firmy będzie najbardziej skuteczny. Pracownicy którzy widzą lidera okazującego swoje zaangażowanie w sukces organizacji mogą także poczuć jego pasję i energię, dzięki czemu taki styl może być naśladowany w całej firmie. Autentyczność lidera pokazuje jego pasję i zaangażowanie. Poczucie misji jest naturalne, dzięki czemu staje się zaraźliwe. Wizja lidera/ managera jest związana z misją, dzięki niej lider potrafi inspirować cały zespół. Pracownicy którzy mają poczucie uczestniczenia w misji firmy są bardziej wydajni, entuzjastyczni i lojalni. Menadżerowie mający poczucie celu który jest zgodny z wizją firmy tworzą siłę napędową. Czują się zobowiązani do głoszenia wartości organizacji które „spływają” do każdego członka zespołu. Poczucie wartości, identyfikacja z misją i celami firmy wpływa na zaangażowanie zespołu i każdego pracownika z osobna. Zaangażowany zespół wpływa na szereg czynników gwarantujących sukces, począwszy od poprawy jakości tworzenia produktów, zwiększania efektywności i pozyskania lojalnych klientów po zmniejszenie rotacji pracowników.

11 Apr 2016